Znane i lubiane miasto nad zatoką Gdańską nie było odrazu miastem.

Pierwsze wzmianki historyczne datują tą miejscowość na 1253 rok jako „Gdina”, jako mała wioska w parafi w Oksywiu, która należała do Cystersów.

W roku 1382 wioska ta została podarowana zakonowi Kartuzów, którzy zostali sprowadzeni przez Jana z Rozecina. Klasztor 47 lat później wybudował gospodę we wsi co spowodowało podwojenie czynszów.

W roku 1488 wybudowano pierwszy statek dla kupca z Gdańska, co zapoczątkowało pomysł na późniejsze wybudowanie całej infrastruktury stoczniowej.

W 1614 roku wybudowano pierwszą cegielnię, która pozwoliła na zwiększenie ilości murowanych budowli w późniejszym okresie istnienia okolicznych miejscowości, a zwłaszcza Gdańska.

W roku 1822 zakończono budowę bitej drogi przez Gdynię, a w 1870 oddano do użytku połączenie kolejowe z pomorzem zachodnim. W 1904 roku założone zostało oficjalnie kompielisko morskie wraz z wytyczeniem drogi do domu kuracyjnego.

W 1913 roku Związek Upiększenia Gdyni opracował plan zagospodarowania od Kamiennej Góry do Oksywia, co spowodowało dość intensywny rozwój miasta pod względem architektonicznym. W 1922 roku wybudowano linię kolejową łączącą Pomorze i całą Polskę z ominięciem Wolnego Miasta Gdańska. Tego samego roku uchwalono przez gminę iż zostanie kompielisko morskie rozbudowane o hotele i pensjonaty oraz willi dla kuracjuszy i letników. We wrześniu Sejm Rzeczpospolitej Polski uchwalił że zostanie przy Gdyni wybudowany port wojenny, którego zaprojektowanie i wybudowanie powierzono Tadeuszowi Wendzie.

10 lutego 1926 roku Gdynia otrzymała prawa miejskie. Dość ważną postacią stał się minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, który w Gdyni widział olbrzymi potencjał produkcyjny i gosporadczy młodego miasta Gdyni.

Niestety w 1939 roku w skutek wybuchu wojny, Gdynia szybko utraciła swoją wolność co spowodowało że faszystowskie Niemcy przyłączyły to miasto do swoich ziem. Miasto dzięki doskonałej lokalizacji i całgo przemysłu stoczniowego stanowiło doskonałą zdobycz wojenną, ponieważ niemcy zaczeli budować tam statki które były niezbędne do prowadzenia wojny. Mieszkańcy Polskiej Gdyni zostali szybko wywiezieni lub zamordowani a wzamian sprowadzono niemieckich robotników z III Rzeszy.

W roku 1945 Gotenhafen, bo tak nazwana została Gdynia przez Niemców, została wyzowolona przez wojska Radzieckie. Miasto samo w dobie nie zostało zniszczone przez naloty Aliantów, jedynie port ze stoczniami był zniszczony doszczętnie w celu zniszczenia miejsca produkcji floty niemieckiej. Niemieccy mieszkańcy w popłochu opuszczali swoje mieszkania tuż przed zajęciem miasta przez Rosjan. Co niektórych wysiedlono zaraz po wyzwoleniu. Miasto ponownie zostało zasiedlone przez mieszkańców kresów wschodnich oraz innych mieszkańców zniszczonej Polski. Dzieki dobrze zachowanej zabudowie mieszkalnej, fakt zasiedlenia było kwestią krótkiego czasu, co potwierdziło się w praktyce. Wielu Lwowiaków, Wileńczyków znalazło tutaj drugi dom. Po wojnie priorytetem dla władz nowej socjalistycznej Polski było dać pracę ludziom, co spowodowało szybką odbudowę portu i stoczni i przystąpienie do produkcji.

W latach 70 i 80 Gdynia zaistniała jako miejsce tworzenia się oporu przeciwko socjalizmowi i rządowi PRL, oraz powstania „Solidarności”.Obecnie miasto Gdynia jest jednym z większych miast Polski, zaliczana do prężnie rozwijających się.

Przed wyjazdem zachęcamy do obejrzenia kilku stron internetowych:

www.Gdynia.pl

www.MojaGdynia.com

www.MuzeumGdynia.pl

www.Gdynia.info.pl

Miasto Gdynia Zaprasza!